โš  Great to have the C. E. lads back and cutting grass and maintaining our village once again, looking great already, thanks a million lads… ๐Ÿ‘ ๐’Ž๐’๐’“๐’† ๐’‘๐’‰๐’๐’•๐’๐’” ๐’๐’‡ ๐’‚๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’˜๐’๐’“๐’Œ ๐’„๐’๐’Ž๐’Š๐’๐’ˆ ๐’”๐’๐’๐’….

As Gaeilge ยป